Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Vertaistuotannon laadusta kirjoitettuja artikkeleita ja esityksiä:

- Ari-Matti Auvisen esitys (keynote speech) eurooppalaisen EDEN-järjestön Research Seminarissa Budapestissä lokakuussa 2010 - esitys

- Ari-Matti Auvisen eLearning-julkaisussa vuonna 2009 ilmestynyt artikkeli vertaistuotannon laadusta - linkki artikkeliin

- Ari-Matti Auvisen käsikirjoitus eurooppalaisesta eOppimisen laatumaisemasta (julkaistavaksi USAssa julkaistavassa eOppimisen laatua käsittelevässä kirjassa) vuodelta 2011 - artikkeli pdf:nä

- Ari-Matti Auvisen ja Ebba Ossiannilssonin konferenssiesitys "Identification of stakeholders for quality assurance of Open Educational Resources" EDEN-järjestön konferenssissa Portossa kesäkuussa 2012 - esitys pdf:nä

- Ari-Matti Auvisen konferenssiesitys "Generational differences in using social media in politics" EDEN-järjestön konferenssissa Portossa kesäkuussa 2012 - esitys pdf:nä

- Ari-Matti Auvisen kirjoitus "Sosiaalinen media oppimisessa - ketä se koskettaa?" vuodelta 2011 SeOPPI-lehdessä 2/2011 (sivut 24-25) - linkki online-lehteen

- Ari-Matti Auvisen englanninkielinen kirjoitus "Social Media in Learning - Who Are Involved?" vuodelta 2011 SeOPPI-lehdessä 3/2011 (sivut 26-27) - linkki online-lehteen

- Ari-Matti Auvisen kirjoitus "Uusi verkkokurssi e-Oppimisen laadun kehittämisestä" vuodelta 2010 SeOPPI-lehdessä 2/2010 (sivut 18-19) - linkki online-lehteen

Vertaistuotannon asiantuntijapaneelien aineistoja ja asiantuntijapaneelien tausta-aineistoja:

- asiantuntijapaneelien aineistoja -http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/laatu/Vertaistuotannon laatu - asiantuntijapaneelit

- DI Esa Haajasen diplomityö vertaistuotannosta teknillisessä dokumentaatiossa (Ari-Matti Auvisen ohjaama diplomityö) (valikoidut otteet) - linkki pdf-tiedostoon

- esimerkki taustatyönä tehdyistä sosiaalisen median kirjareferaateista (Kaisa Honkonen-Ratisen tiivistelmä Jane Bozarthin kirjasta) - linkki pdf-tiedostoon

- Kaisa Honkonen-Ratisen tekemä tiivistelmäkäännös eurooppalaisen CONCEDE-hankkeen oppijoiden tuottaman materiaalin laatukehyksestä - linkki pdf-tiedostoon

Vertaistuotantoon perustuvien sosiaalisen median työvälineiden casejä:

- Kaisa Honkonen-Ratisen kirjoittamia casejä (kaikki pdf-tiedostoina): Blogit opetuskäytössä , Facebook opetuskäytössä , Facebook yhteisöjen käytössä , Twitter , YouTube

eOppimisen laatukoulutusta:

- eOppimisen laatukoulutus HAMK:ssa (toteutettu vuodesta 2011 alkaen) - linkki koulutustarjontaan

- vertaistuotannoin laadun kehittämisen tukijärjestelmä - linkki wikiin