Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kirjallisuus

Aaltonen, Mika - Jensen, Rolf: Mr and Mrs Future ja 5 suurta kysymystä. Talentum 2012, 280 s.

Ahmed, Pervaiz K. - Kok, Lim Kwang - Loh, Ann Y.E.: Learning through Knowledge Management. Butterworth Heinemann 2002, 324 s.

Cantrell, Susan M. - Smith, David: Workforce of One - Revolutionizing Talent Management Through Customozation. Harvard Business Press 2010, 268 s.

Crawford, Matthew B.: Elämän korjaajat - Kädentaitojen ja käytännöllisen ammattityön ylistys (Shop Class as Soulcraft: An Inquiry into the Value of Work). Eurooppalaisen filosofian seura ry / niin&näin 2012. 235 s.

Cross, Jay: Informal Learning - Rediscovering the Natural Pathways That Inspire Innovation and Performance. Pfeiffer 2006, 290 s.

The Economist: Megachange - The World in 2050. The Economist Newspaper Ltd. 2012, 304 s.

Hammond, Merryl - Collins, Rob: Self-Directed Learning - Critical Practice. Kogan Page Limited 1991, 250 s.

Knowles, Malcolm S.: Using Learning Contracts - Practical Approaches to Individualizing and Structuring Learning. Jossey-Bass Publishers 1991, 262 s.

Kokkinen, Annemari - Rantanen-Väntsi, Leena - Tuomola, Anita: Aikuisen oppijan kirja. Kirjapaja 2008, 160 s.

Lehti, Matti - Rouvinen, Petri - Ylä-Anttila, Pekka: Suuri Hämmennys - Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa. ETLA B254. Taloustieto Oy 2012, 123 s.

Lehtinen, Erno - Mielityinen, Ida: Selvitys henkilökohtaisista koulutustileistä - Ehdotukset ja vaikuttavuuden arviointi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:27, 82 s.

Maitland, Alison - Thomson, Peter: Future Work - How Businesses Can Adapt and Thrive in the New World of Work. Palgrave Macmillan 2011, 178 s. - http://www.futureworkbook.com

Malone, Thomas W.; Future of Work - How the New Order of Business Will Shape Your Organization, Your Management Style, and Your Life.Harvard Business Review Press 2004, 225 s.

Nonaka, Ikujiro – Takeuchi, Hirotaka: The Knowledge-Creating Company - How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press 1995, 284 s.

Otala, Leenamaija - Pöysti, Kaija: Kilpailukyky 2.0 - Kilpailukykyhyppy yhteisöllisillä toimintatavoilla. Kauppakamari 2012, 262 s.

Piskurich, George M.: Self-Directed Learning - A Practical Guide to Design, Development, and Implementation. Jossey-Bass Publishers 1993, 359 s.

Senge, Peter: The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Crown Publishing Group, Mar 21, 2006 - 464 pages.

Wenger, Etienne: Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge University Press, 1999, 336 s.

Sivukartta

Labels