Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ajankohtaista

Neljäs asiantuntijapaneeli pidetään 20.01.2010 klo 12-16 ja aiheena silloin on vertaistuotannon teknologiat. 

1. Asiantuntijapaneeli 26.08.2009

Ensimmäinen asiantuntijapaneeli järjestettiin 26.08.2009 HCI Productions Oyn tiloissa Helsingissä. Tilaisuuteen oli myöskin mahdollista osallistua verkon kautta. 

Ensimmäisessä paneelissa tutkittiin vertaistuotannon caseja.

Tilaisuus nauhoitettiin ja siihen on mahdollisuus palata osoitteessa http://connect.humac.fi/p82238035/.

Paneelin yhteenvedon löydät alasivulta "Asiantuntijapaneeli 26.08.2009".

2. Asiantuntijapaneeli 23.10.2009

Toisessa paneelissa tutustuimme asiantuntijoiden kanssa vertaisarvioinnin työkaluihin ja kriteereihin.

ConnectPro-nauhoitus löytyy täältä: http://connect.humac.fi/p56886898/

Yhteenveto on löytyy alasivulta "Asiantuntijapaneeli 23.10.2009 - Vertaistuotannon laadun käsitteet ja määritteet".

3. Asiantuntijapaneeli 10.12.2009

Kolmannessa paneelissa tutustumme vertaistuotannon mahdollistavien resurssien johtamiseen.

Yhteenveto etukäteisaineistoineen löytyy alasivulta "Asiantuntijapaneeli 10.12.2009 - Vertaistuotannon resurssien johtaminen".

ConnectPro-nauhoitus löytyy täältä: http://connect.humac.fi/p47452154/

Caset

Manolo on espanjalaisen IAVANTE-instituutin toteuttama vertaistuotannon pilotti, jossa englanninkielen opetusta on rikastettu sosiaalisen median työvälineillä ja työmetodina on käytetty vertaistuotantoa. Kurssin aikana sekä opettajat että oppilaat osallistuvat aineiston tuotantoon omissa vertaistuotannon piireissään. Lopputuloksena oppilaiden ryhmät ovat kehittäneet itselleen avataret, jotka ovat vuorovaikutuksessa Manolo nimisen opettajan kanssa. Manolo on opettajien ylläpitämä avatar.

Manolo casesta julkaistiin lyhyt artikkeli SeOppi -lehdessä keväällä 2009. Artikkeli on kirjoitettu ennen pilotin päättymistä ja tulemme päivittämään artikkelin pilotin arvioinnin päätyttyä. Alkuperäisin artikkelin voit lukea täältä.

Critical Care Advanced Training for Nurses on myöskin IAVANTEssa toteutettu pilotti, jonka tarkoituksena on testata vertaistuotannon laadun malleja. Pilotissa erilaisissa hätätilanteissa hoitajina toimivat henkilöt kehittävät vertaistuotannon avulla yhteisen teoreettisen opetusaineiston sekä keksivät face-to-face opetusta varten esimerkkitilanteita. Tarkemman kuvauksen pilotista löydät QMPP-hankkeen sivuilta.

Aineistoja

QMPP-hankkeen toisessa työpaketissa kevään 2008 aikana tehtiin laajempi selvitys vertaistuotannon sen hetkisestä tilanteesta. Raportin pääkirjoittaja on Ari-Matti Auvinen.

Setting of the Scene raportti

Ari-Matti Auvinen luennoi EDULEARN 2009 -konferensissa heinäkuun alussa aiheesta eOppimisen vertaistuotanto ja laadunhallinnan haasteet. Konferenssia varten hän kirjoitti aiheesta artikkelin, jossa käsitellään millaisia tukimuotoja tarvitaan, jotta vertaistuotannon laatu voitaisiin vahvistaa ja todentaa.

EDULEARN 2009 artikkeli

Esa Haajanen teki kesän 2009 aikana diplomityönsä aiheesta "Teknisten dokumenttien vertaistuotanto Just-In-Time -periaatteella", jonka Ari-Matti Auvinen ohjasi. Oheisessa liitteessä on koosteena mielenkiintoisia otteita työstä.

OTTEITA DI Esa Haajasen diplomityöstä "Teknisten dokumenttien vertaistuotanto Just-In-Time -periaatteella" (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2009)

Lista teoksista, joissa käsitellään vertaistuottamista, laatu yms. on koottu wikikirjastoon sivulle http://fi.wikibooks.org/wiki/Vertaistuotannon_laatu. Wikikirjasto on kaikille avoin wiki, joten kaikki voivat käydä sinne lisäämässä hyviä vinkkejä.

  1. Sep 15, 2009

    Materiaalin määrä erityisesti spesifien aiheiden kohdalla korreloi Wikin tiedontuottajien määrän kanssa (vrt. englanti-suomi). Entä laatu?