Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tähän wikiin keräämme Suomen eOppimiskeskus ry:n hankkeisiin, koulutuksiin ja tapahtumiin liittyviä linkkejä.

Tuoreimmat linkit

The conference will focus on global challenges of education and how China and Finland can work together for finding solutions for burning issues in education in both countries and also globally. Many problems are related to unequal opportunities to provide high quality learning to all people. Globally there are also many gaps how new technology is available for learning and how students and different learners in society have advantage of digital learning environments. The future orientation also requires schools to provide generic transversal competences to learners. How these are implemented in schools are open questions in many countries. China and Finland have many strengths in education. The conference invites all participants to be contributors for solving global challenges in education. We will have parallel research collaborative sessions on 28th of August afternoon. The main themes of these sessions will be: * Finnish education and reforms * Chinese education and reforms * ICT in future schools and teacher education * Teacher education in transformations for the future * Learning analytics for future learning * Future Learning and teaching * Education eco-system * Teacher’s education and training * Children’s well-being * China and Finland learning from each other in education and reforms
Posted 178 days ago | View Bookmark Page
Welcome to the official web site for the 8th International Learning Analytics and Knowledge (LAK) Conference! This year’s conference will be held at the SMC Conference & Function Centre in Sydney, Australia on March 5–9, 2018. The preparations for LAK18 are currently ongoing and we will be releasing information in the coming months.
Posted 178 days ago | View Bookmark Page
With IBM Watson Analytics, use student and social data to drive decisions about improving student performance and keeping high-risk students on the right path. An intuitive interface, natural language interactions and cognitive capabilities guide you through advanced analytics in minutes. With insights presented as compelling infographics, you can make the case for how best to empower all students to perform the best to their ability, all at the lowest possible cost.
Posted 185 days ago | View Bookmark Page
This EduTechWiki article will particularly focus on analytics for project-oriented learning such as the Knowledge-building community model or Inquiry-based learning.
Posted 185 days ago | View Bookmark Page
Dive into Webinars, On-Demand Videos, and Classroom Training to quickly master big data and advanced analytics techniques with Microsoft.
Posted 185 days ago | View Bookmark Page
The Learning Analytics Community Exchange was an EU funded project in the 7th Framework Programme involving nine partners from across Europe. LACE partners are passionate about the opportunities afforded by current and future views of learning analytics (LA) and educational data mining (EDM) but we were concerned about missed opportunities and failing to realise value. The project aimed to integrate communities working on LA and EDM from schools, workplace and universitiesby sharing effective solutions to real problems.
Posted 185 days ago | View Bookmark Page
Than Handbook of Learning Analytics is designed to meet the needs of a new and growing field. It aims to balance rigor, quality, open access and breadth of appeal and was devised to be an introduction to the current state of research. The Handbook is a snapshot of the field in 2016 and features a range of prominent authors from the learning analytics and educational data mining research communities.
Posted 185 days ago | View Bookmark Page
Digikilta-hankkeessa kerätty kokemustieto ja uutisointi julkaistaan avoimessa tietopankissa.
Posted 185 days ago | View Bookmark Page
Learning analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs.
Posted 185 days ago | View Bookmark Page
Oppimisanalytiikka – Mahdollisuudet ja edessä olevat haasteet Euroopan koulumaailmalle
Posted 203 days ago | View Bookmark Page
Learning analytics is an emergent field of research that is growing fast. It takes advantage of the last decade of e-learning implementations n education and training as well as of research and development work in areas such as educational data mining, web analytics and statistics. In recent years, increasing numbers of digital tools for the education and training sectors have included learning analytics to some extent, and these tools are now in the early stages of adoption. This report reviews early uptake in the field, presenting five case studies and an inventory of tools, policies and practices. It also provides an Action List for policymakers, practitioners, researchers and industry members to guide work in Europe.
Posted 258 days ago | View Bookmark Page
Koppari.fi -sovellus on suunnattu Jyväskylässä asuville 16-29-vuotiaille. Sovellus sisältää noin 40 palvelua, jotka auttavat hyvinvointiin, terveyteen, toimeentuloon, opintoihin tai työllistymiseen sekä yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Mukana on pääasiassa vakiintuneita julkisia palveluita, mutta myös muutamia hankkeita ja kansalaistoimintaa.
Posted 289 days ago | View Bookmark Page
Osaamiskeskittymä EduFutura Jyväskylän tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä. Kansainvälisesti merkittäviksi kärkialoiksi on määritelty oppimisen uudistaminen, terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta sekä koulutusvienti. Kansallisesti merkittäviksi kärkialoiksi määriteltiin Suomalainen Musiikkikampus, yrittäjyyden edistäminen, sovellettu kyberturvallisuus ja biotalous.
Posted 289 days ago | View Bookmark Page
with BookBuddi Talking Picture Books you can increase your learning speed without working harder by listening to your textbook in repeat mode, thereby increasing your retention rate and reducing fatigue (you don't have to read, just listen).
Posted 295 days ago | View Bookmark Page
Advanced technology creating a personalised, adaptive learning path for each student.
Posted 295 days ago | View Bookmark Page
In the field of education, there is growing demand for quality online teaching. Quality can be achieved through institutional, pedagogical and technical training and support. This video publication gives examples of how digitalisation and online teacher training has been implemented at Turku University of Applied Sciences. The publication offers examples and tips for anyone working in the field of higher education and interested in developing skills in online teaching.
Posted 296 days ago | View Bookmark Page
Elämys- ja seikkailupedagoginen luontoliikunta opetussuunnitelman toteutuksessa: Etnografinen tutkimus
Posted 303 days ago | View Bookmark Page
Keräsimme Turun kaupungin opetussuunnitelman keskeiset sisällöt visuaaliseen muotoon, opintopolkuun, joka johdattaa järjestelmällisesti vuosiluokittain koko perusopetuksen läpi.
Posted 307 days ago | View Bookmark Page
Artikkelissa katse suunnataan tulevaan ja pohditaan, mitä tietoturvassa tapahtuu vuonna 2017
Posted 308 days ago | View Bookmark Page
DIGIPEOPLE STUDIO Luomme vaikuttavia visuaalisia sisältöjä: tv-mainonta, video, animaatio 2D ja 3D sekä infograafit. Uskomme vahvaan tekemiseen, jossa taito kohtaa intohimon. Kaiken lähtökohtana on ihminen, jota arvostamme suuresti. Kun jengi voi hyvin, lopputuloksena syntyy laadukasta jälkeä.
Posted 309 days ago | View Bookmark Page
Europassi antaa haltijansa osaamisesta selkeän kokonaiskuvan. Europassi on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat kansainvälistä työkalua oman osaamisensa ja taitojensa osoittamiseen.
Posted 309 days ago | View Bookmark Page
eEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu, jossa etsitään parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja.
Posted 336 days ago | View Bookmark Page
The Quality Innovation Award is an annual, international competition that helps innovators to - get professional assessment for their innovation - benchmark their innovation against others - increase the visibility of their innovation
Posted 336 days ago | View Bookmark Page
Kuvituskuvia mediakasvatuksen tueksi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on tilannut 20 kuvituskuvaa mediankäytöstä mediakasvattajien työn tueksi.. Kuvia saa käyttää vapaasti (myös kaupalliseen toimintaan), liittämällä kuvien yhteyteen maininnan "Kuva: KAVI / Mediataitokoulu.fi"
Posted 337 days ago | View Bookmark Page
Lähes 700 peruskoululaista opettajineen esittelee 9. joulukuuta Tapahtumakeskus Telakassa oppilaiden rakentamia ja ohjelmoimia Lego-robotteja. Mukana on oppilaita noin 20 koulusta ja 40 lasten tekemää robottia. Kolmessa erilaisessa kilpailusarjassa mitataan ohjelmointiosaamista ja ryhmätyötaitoja. Kyseessä on koulujen oma tapahtuma, johon on ilmoittauduttu etukäteen.
Posted 350 days ago | View Bookmark Page
Näiden sivujen kautta pääset kurkkaamaan siihen mitä kaikkea Tampereen kaupungin kouluissa tapahtuu uuteen opetussuunnitelmaan siirryttäessä. Materiaalin ja juttujen toimittamisesta vastaavat Tampereen kaupungin OPS agentit.
Posted 351 days ago | View Bookmark Page
Tervetuloa Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koulutussivuille. Näiltä sivuilta löydät tietoa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen omista koulutuksista sekä Tampereen seudun Osakkeen järjestämistä koulutuksista.
Posted 351 days ago | View Bookmark Page
DOKKINO on DocPointin järjestämä valtakunnallinen lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma, joka tutustuttaa ala- ja yläkouluikäiset lapset ja nuoret ikäryhmille suunnatun luovan dokumenttielokuvan maailmaan.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Labels: mediakasvatus
52 ideaa opetukseen
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Labels: kamerakynä
Olen kerännyt tälle sivulle sellaisia mediakasvatukseen liittyviä materiaaleja ja ajatuksia
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Opas esittelee kamerakynän pedagogiikan, menetelmän videokameran käyttämiseen kynän kaltaisena monipuolisena ja helppona oppimisen välineenä. Luvassa ei ole teknisiä vinkkejä vaan yksinkertaisia työkaluja ja ideoita, jotka auttavat soveltamaan videokuvausta eri oppiaineisiin.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Kaikki kuvaa EDU on ainutlaatuinen ja ajankohtainen koulutus opettajille. Itsenäisesti suoritettavalla maksuttomalla verkkokurssilla opit käyttämään videokuvaamista monipuolisena ajattelun ja oppimisen välineenä peruskoulun kaikilla oppitunneilla.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
We've curated a great selection of premium and free STL files from our community of 70,000+ Makers and Designers for you to download and print.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Labels: 3d-tulostus
Thingiverse Education provides over a hundred free lessons that make teaching with a 3D printer easier and more effective for a variety of grade levels and subjects. It also provides a community where educators can exchange best practices or remix projects.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Mukana olevat koulutuksen järjestäjät kehittävät 3D-tulostusteknologian opetuskäyttöä osaksi opetussuunnitelmiaan ja tavoitteena on, että 3D-tulostuksen käyttöä edistetään systemaattisesti eri koulutusaloilla. Lisäksi oppilaitosverkosto voi yhteistyössä tarjota 3D-tulostuksen osaamista kehittäviä valinnaisia ja/tai ammatillisia tutkinnon osia (vrt. valmistusmenetelmät).
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
kara3d Opetushallituksen rahoittama 3D -tulostus opetuksessa -projekti
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Kyläkoulun puukäsityön luokassa suhisee avaruusalukselta kuulostava 3D-tulostin. Nivalan Järvikylän koulun oppilaille tulevaisuus on arkipäivää.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
The easiest way to draw in 3D
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Labels: 3d-mallinnus
Tinkercad is a simple, online 3D design and 3D printing app for everyone. Tinkercad is used by designers, hobbyists, teachers, and kids, to make toys, prototypes, home decor, Minecraft models, jewelry – the list is truly endless!
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Labels: 3d-mallinnus
iOS- ja Android-sovelluksia Bee-boteille ja Blue-boteille.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Blogi on perustettu osana käsityökasvatuksen aineopintoja. Blogin alkuperäinen tarkoitus oli jakaa LEGO-roboteille tehty opetusmateriaali opettajien käyttöön ja kehittää materiaalia saatujen palautteiden pohjalta.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Opi ohjelmoimaan -opetusmateriaali on toteutettu osana käsityökasvatuksen aineopintoja Rauman opettajankoulutuslaitoksessa keväällä 2016. Materiaali keskittyy LEGO-robotin käyttöön ohjelmoinnin opetuksessa. Opetusmateriaali on tehty kehittämistutkimuksena ja sitä on testattu muutamilla opettajilla sekä kuudennen luokan oppilailla. Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi peruskoulussa neljännestä luokasta eteenpäin. Materiaalin avulla oppilaiden pitäisi pystyä tutustumaan ja oppimaan robotin ohjelmointia itsenäisesti pienissä ryhmissä.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Koodikerhon kannalta Mindstroms on hauska lisä, mutta Lego-keskeisenä ratkaisuna se ei välttämättä opeta ohjelmointia niin paljon kuin eräät muut opetuskäyttöön tarkoitetut robotit. Laite on kuitenkin ehdottomasti hauska ja lasten mielikuvitusta ruokkiva!
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Koodasimme testin aikana pienen esimerkkiohjelman, joka soveltuu ladattavaksi sarjan ohjeiden mukaan rakennettuun TRACK3R-robottiin. Ohjelma on kommentoitu suomeksi, minkä toivomme auttavan vasta-alkajaa alkukarikoiden ohi.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Tänne on koottu kirjallisia ohjeita LEGO MINDSTORMS EV3 käyttöön. Täältä löytyvät laitteiston käyttöönoton ohjeet, rakennusohjeita erilaisille laitteille, ohjelmointiesimerkkejä sekä koulutusmateriaalia.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
EV3 Programmer App – for tablets Program your EV3 robots in the fastest, smartest and most fun way possible. Use the app to build and program your robot directly from your tablet, without the need for any wires or additional software.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Robot Commander on LEGO® MINDSTORMSin® virallinen hallintasovellus. Lataa ILMAISEKSI useimpiin älylaitteisiin – Robot Commander -hallintasovellus muodostaa Bluetooth-yhteyden EV3 Intelligent Brick -älypalikkaan. Tämän helppokäyttöisen sovelluksen avulla voit kommunikoida omien EV3-robottiesi kanssa ilman tietokonetta! Tämä tarkoittaa sitä, että voit leikkiä roboteillasi heti!
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Mindstorms-materiaalia Tässä omatekoista, suomalaista ja muuta materiaali legorobotiikkaan. Jotta pääset alkuun. Aluksi suomalaista tavaraa, sitten pitkä ulkomainen linkkilista.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Robotit fysiikan opetuksessa –materiaali sisältää EV3 –robottien datalogging-ohjelmiston käyttöön liittyviä ohjeita ja harjoituksia. Materiaalin avulla tutustut legorobotiikan hyödyntämiseen yläkoulun fysiikan oppitunneilla. Materiaali sisältää myös ohjeita tehtävänannon varioimiseen oppilasryhmän taitotason ja oppimistavoitteiden mukaisesti. Materiaalipaketti noudattaa Innokas-verkoston Robotit valtaavat fysiikan luokan –koulutusten harjoituksia.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumin käynnistämistilaisuuden aineistoja
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Journal of Learning Analytics is a peer-reviewed, open-access journal, disseminating the highest quality research in the field. The journal is the official publication of the Society for Learning Analytics Research (SoLAR). With an international Editorial Board comprising leading scholars, it is the first journal dedicated to research into the challenges of collecting, analysing and reporting data with the specific intent to improve learning. “Learning” is broadly defined across a range of contexts, including informal learning on the internet, formal academic study in institutions (primary/secondary/tertiary), and workplace learning.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Opetuksen saavutettavuussuositukset Opetuksen saavutettavuuden tarkistuslista
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Labels: saavutettavuus
The WHO global disability action plan 2014-2021 is a significant step towards achieving health and well-being and human rights for people with disabilities. The action plan was endorsed by WHO Member States in 2014 and calls for them to remove barriers and improve access to health services and programmes; strengthen and extend rehabilitation, assistive devices and support services, and community-based rehabilitation; and enhance collection of relevant and internationally comparable data on disability, and research on disability and related services. Achieving the objectives of the action plan better enables people with disabilities to fulfil their aspirations in all aspects of life.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Vol 3, No 2 (2016) Multimodal and 21st century skills learning analytics and datasets
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
The World Conference on Computers in Education (WCCE 2017), organised by the International Federation for Information Processing and hosted by the Irish Computer Society, will take place in Dublin on 3rd-6th July 2017, with a doctoral consortium on 2nd July.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Tieto- ja viestintätekniikka esteettömän tiedonhaun välineenä oppimisessa (ICT4IAL)
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
The Journal of Writing Analytics (Analytics) is a peer-reviewed, open access journal published by Colorado State University Open Press. Additional support for the journal is provided by the University of South Florida and the National Science Foundation. Conceptualized as a multidisciplinary field, Writing Analytics is defined as the study of communication processes and genres as they occur in digital educational environments. The journal operates at the intersection of educational measurement, massive data analysis, digital learning ecologies, and philosophical ethics. Intended to give voice to an emerging community, the journal is devoted to programs of research providing evidence of fair, reliable, and valid analytics. Dedicated to application, such multidisciplinary research will demonstrate its usefulness to educational stakeholders as they expand opportunities for diverse learners. Publication of Analytics is annual and coincides with the International Conference on Writing Analytics, hosted in 2017 by the University of South Florida. When the conference is announced in the fall of each year, solicitations will be open for both the conference and the journal. Researchers may submit a manuscript without attending the conference. The Analytics web site is updated quarterly in the winter, spring, summer, and autumn. Updates include book reviews, advances in code, new quantitative techniques, and research notes.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Hankkeen tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjien sisäisiä ja keskinäisiä henkilökohtaistamisen toimintatapoja ja -malleja, jotka mahdollistavat erilaisille oppijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja joustavia, oikea-aikaisia koulutuksellisia siirtymiä koulutusalalta toiselle tai koulutusmuodosta toiseen. Hankkeessa suunniteltava toimenpidemalli ennaltaehkäisee keskeyttämistä, tukee työllistymistä ja aktiivista kansalaisuutta sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä. Hankkeessa kehitetään ohjauksellisia toimintatapoja ja -välineitä, joilla opiskelijan osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan nykyistä paremmin. Kehittämistyön tavoitteena on kuvata ja selkeyttää myös henkilöstön sisäistä vastuun ja työnjakoa siirtymävaiheessa, tarjota opetus- ja ohjaushenkilölle lisätukea ja -resurssia keskeyttämisen ehkäisyyn ja sujuvien koulutuksellisten siirtymien rakentamiseen.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
How subtitles are presented, both visually and structurally, can have a significant impact on a player's enjoyment of a game. The difference between a good and bad experience is usually down to the same few easily fixable issues. This article discusses the top 3 basic fundamentals and top 10 general good practices, well established principles both from within gaming and from other related industries, together with some thoughts on gathering and sharing usage data.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Oppimisanalytiikka on tuore tutkimuskohde opetus- ja koulutusalalla. Tulevaisuuden älykäs opetusteknologia tukee oppijoita oppimisen aikana ja tarjoaa tietoa oppimisprosessista niin oppijoille itselleen, kuin opettajille ja päätöksentekijöillekin. "Big data" on myös opetusalan nouseva trendi, jonka valjastamiseen oppimisanalytiikka tähtää. Vuonna 2015 hyödynnettiin oppimisanalytiikan tutkimuksessa yhdessä Väestöliiton kanssa ReadIT-oppimisympäristöön toteutettua sähköistä terveystiedon oppimateriaalia. Oppimateriaali oli suunnattu yläkoululaisille, lukiolaisille ja ammatillista perustutkintoa suorittaville nuorille. Materiaalia hyödynnettiin kaikkiaan 48 oppilaitoksessa, reilun 1800 oppilaan voimin. Tutkimushankkeen tarkoituksena on oppimateriaalin käytöstä syntyneiden lokitietojen perusteella seurata oppijoiden opiskeluprosessia. Tavoitteena on kehittää henkilökohtaistavia ratkaisuja tulevaisuuden sähköisiin oppimisympäristöihin sekä vahvistaa näyttöön perustuvaa (evidence-based) opetuksen ja koulutuksen kehittämistä.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Organised by EDEN - European Distance and E-Learning Network
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST)
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
The Journal of Educational Data Mining (JEDM; ISSN 2157-2100) is an international and interdisciplinary forum of research on computational approaches for analyzing electronic repositories of student data to answer educational questions.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
1. Vaihtoehtoisten, yksilöllisten ja joustavien sekä työelämälähtöisten opiskeluvalintojen mahdollistaminen ja näkyväksi tekeminen (esimerkkiopintopolkujen suunnittelu, kuvaaminen ja visualisointi tutkinnoittain) sekä opiskelijoiden ohjaus yksilöllisiin valintoihin ja opinto-polkuihin 2. Ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajien ja opiskelijahallinnon henkilöstön kouluttaminen opintopoluille ohjaamiseen 3. Opiskelijoiden ammatilliseen koulutuksen haun ja ohjauksen tehostaminen sekä oman alan löytäminen (peruskouluyhteistyötä kehittämällä) 4. Varhaisen tuen tarpeen tunnistaminen, valmistautuminen sen antamiseen ja henkilökohtainen ohjaus omalle polulle 5. Osaamisperusteisuus osaksi osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta 6. Toimintamallin koostaminen opintopolkujen suunnittelusta ja kuvaamisesta, opiskelijoiden ohjaamisesta ja oman yksilöllisen polun rakentamisesta sekä toimintamalliin liittyvän koulutuksen toteutus 7. Toimintamallin ja hankkeen tulosten levittäminen valtakunnallisesti ja vakiinnuttaminen.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
ITK-KONFERENSSI 5.-7.4.2017 ITK tuulettaa - sata lasissa On aika tuulettaa! Suomalaisen koulun ja koulutuksen ansiot ovat kiistattomat. Tasa-arvoinen peruskoulu, loistavat oppimistulokset, ilmainen korkeakoulu ja maailman parhaiten koulutettu opettajakunta ovat asioita, joita kannattaa tuulettaa. Ne on kehitetty osana teollista aikakautta, jolloin työn luonne oli selkeä ja globaalisuus oli Ruotsin laivojen risteilyä ja keihäsmatkoja. Onko tullut aika tuulettaa koulutustamme? Työelämän vaatimukset ovat muuttuneet, työvälineet ovat muuttuneet ja myös näkemys työstä on muuttunut. Mitkä muutokset meidän kannattaa ottaa mukaan koulutuksen käytänteistä ja mitä uutta olisi tuotava tilalle? ITK haluaa tuulettaa koulutuksen kenttää. Tule mukaan tuuletukseen sekä kertomalla menestystarinoita uusista tuulista että arvioimalla kriittisesti muutoksen tuulien mukanaan tuomia ongelmia. Onko kaikki muutos hyvästä ja miten pysyä muutoksen mukana? Osaammeko tehdä digistä hyvän rengin huonon isännän sijaan? Muutos on pysyvää, mutta me päätämme millaista muutosta haluamme.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Labels: poluttamo blogit
Learning analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of data about learners and their contexts, for purposes of understanding and optimizing learning and the environments in which it occurs.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Features an open-source platform aimed to work with any VR-Gaming product, and is focused to provide game engine plugins to support and facilitate the development of VR-enabled games.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus on riippumaton organisaatio, joka toimii 29 jäsenmaansa yhteistyöfoorumina erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen alalla. Tavoitteena on kehittää koulutuspolitiikkaa ja käytäntöjä vammaisten ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppijoiden näkökulmasta.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
CRIMSON RESORT & SPA, CEBU, PHILIPPINES JUNE 23 – 25, 2017 The EDM conference is a leading international forum for high-quality research that mines large data sets in order to answer educational research questions that shed light on the learning processes . These data sets may come from the traces that students leave when they interact with learning management systems, interactive learning environments, intelligent tutoring systems, educational games or when they participate in a data-rich learning context. The types of data therefore range from raw log files to eye-tracking devices and other sensor data.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Join Institute for the Future’s Technology Horizons program as we embark on a year-long exploration of the tools, interfaces and technologies that will bring coherence and precision to the ways we use media and share information and knowledge across seven strategic activities in communication:
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Poluttamo-hankkeen julkaisuja
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Karioo's Library tagged oppimisanalytiikka
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
CLANED® provides you with Smart Learning Data, which helps you to learn better and improve your learning results.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Oppimisanalytiikan ja sähköisen arvioinnin kehittämis- ja palvelukeskus. Yksikkö toimii kolmiossa, jossa kohtaavat (1) paikallinen kenttä eli suomalaiset koulut, (2) kansainvälinen koulutusvienti ja -yhteistyö ja (3) Turun yliopisto yhteistyökumppaneineen monialaisena, tutkimuspohjaisena opetuksen kehittäjänä. Monialainen tutkimus mahdollistaa kansallisen järjestelmän tutkimuspohjaisen kehittämismallin luomisen. Lisäksi tavoitteena on luoda kansallisen verkosto oppimisanalytiikan toimijoille ja luoda oppimisanalytiikan tietopankki tutkijoiden hyödynnettäväksi.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
The International Educational Data Mining Society's aim is to support collaboration and scientific development in this new discipline, through the organization of the EDM conference series, the Journal of Educational Data Mining, and mailing lists, as well as the development of community resources to support the sharing of data and techniques.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
Poluttamo – oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.
Posted 366 days ago | View Bookmark Page
”Tieto- ja viestintätekniikka muuttaa talouden ja yhteiskunnan rakenteita yhtä dramaattisesti ja peruuttamattomasti kuin höyrykone 1800-luvun alussa, kun teollinen yhteiskunta syrjäytti maatalousyhteiskunnan Kyse ei ollut vain maatyöläisten muutosta tehdaskaupunkeihin, vaan samalla muuttuivat mm. koulu, liikenne, politiikka ja perhe.” (Jyrki Kasvin blogi 1.4.2015)
Posted 366 days ago | View Bookmark Page

 

Labels
Write a comment…