Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Etäyhteyden osoite: http://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/eoppimiskeskus  

Suomen eOppimiskeskus ry:n neuvottelukunnan lokakuun 2012 kokouksen työskentely on osa yhdistyksen strategian kehitystyötä, jonka perusteella vuosikokouksessa 2013 hyväksytään yhdistykselle strategia vuosiksi 2013-2016. Jatkossa strategiatyössä toimitaan siten, että strategiaa tarkennetaan siten, että yksi uusi toimintavuosi tulee strategiatyön piiriin, kun yksi toimintavuosi on toteutunut.

Suomen eOppimiskeskuksen vuoden 2012 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti strategiatyö toteutetaan osallistavilla työmenetelmillä (esimerkiksi avoimiin kutsuihin perustuvilla työpajoilla ja laajalla jakelulla toteutettavalla delphoi-kyselyllä). Ajatuksena on, että työpajoissa TUNNISTETAAN tärkeät tulevaisuuden teemat ja trendit, joihin strategialla tulee vastata. Delphoi-kysely puolestaan VERIFIOI tärkeät teemat ja trendit, joihin strategialla tulee vastata. Keväällä pidettävä yhdistyksen hallituksen työpaja REFEROI JA FORMULOI strategian tehdyn taustatyön perusteella. Vuosikokous ja sitä edeltävä jäsenkäsittely VAHVISTAA tehdyt strategiset linjaukset. Lokakuun 2012 neuvottelukunnan kokous on tärkeä vaihe keskeisten strategisten haasteiden tunnistamisessa.

Ohjelma

12.00  

 • Neuvottelukunnan kokouksen avaus
 • Katsaus Suomen eOppimiskeskuksen toimintaan vuonna 2012
  • Titi Tamminen 

12.15 

 • Suomen eOppimiskeskuksen strategiaprosessi
  • hallituksen jäsen Ari-Matti Auvinen

12.45  

13.45  

 • Strategiatyön teemojen yhteenveto ja jatkotyöskentelystä sopiminen
  • hallituksen jäsen Ari-Matti Auvinen

Neuvottelukunta 2012

Labels
 • None
Write a comment…