Oppimisen kokeilu- ja kehitysympäristöt

Viimeisimmät muutokset

Oletko mukana oppimisen kokeilu- ja kehittämistoiminnassa? Tunnetko hyviä vireillä olevia tai menneitä kokeilu- ja kehittämisympäristöjä?

Tieto siitä, mitä on tehty ja mitä on vireillä on arvokasta. Verkostoituminen alkaa siitä, että löytää kiinnostavia toimijoita, joilla on samoja intressejä. Benchmarkaus on hyvä tapa oppia. Kun vain tietäisi, minne kannattaisi havaintoaistit suunnata. Tämä wiki tarjoaa oppimisen kokeilu- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneille tilaa tehdä tutuksi omia ja hyviksi havaittuja OKKY:jä, oppimisen kokeilu ja kehittämisympäristöjä.

Oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöihin tässä wikissä luetaan tavalla tai toisella avoimet tai verkostotoimijoiden keskiset toimenpiteet, joihin liittyy systemaattista seurantaa, dokumentointia ja tutkimustyötä.

Sisältöjä on luokiteltu toiminnan kohteena olevan oppiasteen mukaan. Sama kokeilu- ja kehittämistoimi voi kohdistua useaan oppiasteeseen.

Haluatko arvioida omaa ideaasi tai toteutustasi? Wikin taustatyönä tehty laaja asiantuntijahaastattelu tuotti oppimisen kokeilu- ja kehittämistoiminnan arviointimatriisin, joka auttaa erityisesti toiminnan suunnittelijoita ja uudistajia. Tutustu arviointimatriisiin. Lisätietoja Taustaa-sivulla .

Haluatko päivittää tietoja tai lisätä uusia? Luo käyttäjätunnus. Katso lisää ohjesivulta . Wikin syntyhistoria ja tavoitteita löydät Taustaa-sivulta.


Wiki on syntynyt TEKESin oppimisratkaisut-ohjelman valmistelutyössä vuonna 2010. Wiki jää elämään alan toimijoiden käyttöön. Ylläpidosta ja moderoinnista vastaa Suomen eOppimiskeskus ry.

Labels
  • None
Write a comment…