Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetushenkilöstön täydennyskoulutukset

Suomen eOppimiskeskuksen päättävistä yhteisöjäsenistä muodostettu konsortio toteuttaa 2011 – 2013 täydennyskoulutusten sarjan, jossa pyritään löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Täydennyskoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. 

Oppilaitosjohdon koulutuksia järjestetään neljä, joista yksi kokonaan verkossa. Koulutuksen pituus on kolme seminaaripäivää ja näiden lisäksi tuettua etätyöskentelyä ja konsultaatiota.

Yleissivistävän ja ammatillisen opetuksen opettajien Open päivitys -täydennyskoulutuksia järjestetään molempia 10 kertaa eri alueilla. Yhteen koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutuksen laajuus on 5 op. Open päivityksen portaittaiseen malliin kuuluvat myös kouluttajakoulutus ja pienet vertaisryhmät. Todistukset myöntää Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.

Täydennyskoulutusten eräänä keskeisenä toimintana on sovellusideoiden ja didaktisten ratkaisujen kierrättäminen – kaikkea ei tarvitse todellakaan keksiä ja tehdä yksin. Open päivitys on mukana kehittämässä valtakunnallista opettajien täydennyskoulutuksen Opefoorumia.

Open päivitys

Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen opettajille suunnattu Open päivitys tulee lähelle arjen työtä vertaiskoulutusmallin avulla. Tavoitteena on kasvattaa oppilaitoksissa olemassa olevan teknologian hyödyntämistä niin, että täydennyskoulutuksesta seuraa todellista työn uudistumista ja helpottumista.

Vähäinenkin teknologia luovasti ja tehokkaasti käytettynä suo paljon mahdollisuuksia työskentelyn rikastamiseen. Vanhoja työtapoja on syytä arvioida kriittisesti ja jostain vanhasta on luovuttava. Koulun on seurattava aikaa ja mielellään oltava osa suunnan näyttämistä.

Open päivityksen koulutusmalli on kolmiportainen. Ensimmäinen porras on suunnattu opetustyön kehittämiseen orientoituneille opettajille, jotka ovat motivoituneet kouluttamaan omia kollegoitaan. Toinen porras muodostuu viiden opintopisteen koulutuksesta, jonka yhtenä osana uutta työtapaa laajennetaan kollegiaaliseen vertaistyöskentelyyn.

Opettajien täydennyskoulutuksiin liittyy henkilökohtaisen osaamisen arviointia ja ammattitaidon kehittämisen välineitä. Ammatillisen koulutuksen Open päivityksessä kiinnitetään myös erityshuomiota opetusteknologian soveltamisesta työelämäyhteyksiin, työssäoppimiseen ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Koko täydennyskoulutusten ajan, kevätlukukauden 2013 loppuun saakka, ylläpidetään ja toimitetaan avointa tukipalvelua, johon suodatetaan internetin ylitarjonnasta käyttökelpoisia välineitä niin pedagogiseen johtamiseen, opetuksen suunnitteluun kuin oppimistilanteiden toteuttamiseen.Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Sijaiskuluja ei korvata. Täydennyskoulutukset toteutetaan alueittain ja mahdollisimman lähellä koulutettavia.


Suomen eOppimiskeskuksen täydennyskoulutusten toteuttajajoukkoon kuuluvat Fronter, HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, HCI Productions, Innowise, Mediamaisteri, Mobiletools, NewTEC, Otava, Pedapoint, Somea, Suomen Oppimispelit, TIEKE, Valopi ja WSOYpro.

Lisätietoja: Suomen eOppimiskeskus Titi Tamminen (040 869 6306, etunimi.sukunimi ÄT eoppimiskeskus.fi)  ja Anne Rongas (040 5181 229, gmail: rongas.anne) ja Open Päivitys blogi:http://openpaivitys.blogspot.com/

Recently Updated

 
Navigate space

Aktiivisimmat käyttäjät

 

 
Labels
  • None
Write a comment…