Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkishallinto

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: julkishallinto

HUS on laatinut ohjeen Potilas ja sosiaalinen media, johon on koostettu ohjeita sosiaalisen median käytölle HUS:n sairaaloissa.
Posted 342 days ago
Strategia on laadittu yhteistyössä IBM:n kanssa vuonna 2013. Workshop-työskentelyn kautta toteutetussa strategiassa kartoitetaan tärkeitä kohderyhmiä ja määritellään viestintätavoitteita. Sosiaalinen media nähdään kiinnostavana mahdollisuutena, jonka käyttöön virkamiehiä kannustetaan osallistumaan.
Posted 342 days ago
25.10.2016 Uusi sosiaalisen median ohje kannustaa kelalaisia mukaan sosiaaliseen mediaan. Työstään innostuneet ja osaavat asiantuntijat ovat Kelalle arvokas voimavara myös somessa.
Posted 184 days ago
Labels: julkishallinto
Tähän ohjeeseen on koottu ministeriön toimintatavat ja vastuut sosiaalisen median käytössä. Ohje sisältää yleisiä periaatteita, joita sovelletaan tilanteen mukaan. Ohje on tehty ministeriön virkamiesten käyttöön.
Posted 342 days ago
Oikeusministeriö käyttää sosiaalisen median kanavia tiedonvälitys- ja keskustelukanavana
Posted 342 days ago
Poliisi haluaa olla läsnä ja lisätä vuorovaikutusta - poliisi tekee sitä myös virtuaalimaailmassa. Nettipoliisitoiminta on osaltaan poliisin ennalta estävää toimintaan.
Posted 342 days ago
Tässä loppuraportissa kuvataan, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita somen ja mobiiliteknologian käyttöönotolle on pelastustoimen, poliisin ja hätäkeskuslaitoksen viestinnässä.
Posted 342 days ago
Muutama ohje miten toimia sosiaalisessa mediassa yksityisyyden ja operaation turvallisuuden varmistamiseksi.
Posted 342 days ago

Kirkot, järjestöt ja liitot

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: järjestöt TAI kirkot TAI liitot

Tämän ohjeen tarkoitus on helpottaa markkinoijaa tekemään sosiaalisen median kampanjan lainmukaisesti, vastuullisesti ja käyttäjiä ja osallistujia kunnioittavalla tavalla.
Posted 342 days ago
IAB Finland julkaisee vuosittain useita digimainonnan standardeja ja suosituksia. Suosituksia työstetään nopeasti kehittyvän digimainonnan alan tarpeisiin IAB:n työryhmissä, joiden jäseninä on useita verkkomedioiden, media- ja mainostoimistojen sekä mainostajien edustajia.
Posted 342 days ago
Sosiaalinen media tarjoaa nykyaikaisen, joustavan ja yhteisöllisen tavan viestintään ja vuorovaikutukseen. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja YouTubessa.
Posted 342 days ago
Mediasaliin on kerätty kaikki Ortodoksi.net sivuston audiovisuaalinen ja interaktiivinen materiaali sekä oppimateriaalit.
Posted 342 days ago
SAK:ssa on laadittu keskusjärjestön työntekijöiden käyttöön sosiaalisen median pelisäännöt
Posted 342 days ago
Sosiaalista mediaa voidaan käyttää hoitotyön välineenä, ammatillisessa tiedonjakamisessa tai tiedon hankkimisessa sekä vapaa-ajalla. Sosiaalisen median eri kanavien jakamista ammatillisen ja yksityisen käytön mukaan tai erillisen työkäyttöön tarkoitetun käyttäjäprofiilin luomista kannattaa harkita.
Posted 342 days ago
SuPerin sähköinen viestintä tarjoaa sekä hyödyllistä tietoa että superilaista someilua. Tule mukaan vahvistamaan superilaista me-henkeä! Seuraa SuPerin viestejä, tykkää, kommentoi ja jaa niitä eteenpäin.
Posted 342 days ago
Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssakäymisessä. Se tarjoaa myös apteekin toimintaan mielenkiintoisia mahdollisuuksia, joilla voidaan muun muassa vahvistaa asiakassuhdetta, palvella asiakkaita monipuolisemmin ja joustavammin perinteisen apteekkipalvelun ohella sekä tehdä apteekin toiminta ja asiantuntijuus näkyväksi.
Posted 342 days ago
Ohjeet opastavat lääkäriä toimimaan sosiaalisessa mediassa ammatillisesti ja eettisesti vastuullisesti
Posted 342 days ago

Kunnat ja kaupungit

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: kunnatjakaupungit

Nämä Espoon kaupungin suositukset on tarkoitettu helpottamaan sosiaalisen median (some) käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Pelisääntöjäkin on linjattu. Suositusten lukemisen lisäksi kokeile ja kouluttaudu. Suositukset voi tiivistää kahteen sanaan: käyttäydy fiksusti.
Posted 342 days ago
Sivulta selviää Helsingin kaupunkikonsernin eri toimijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa.
Posted 342 days ago
Kotkan kaupunkistrategiassa korostetaan, että kaupungin toiminta on avointa ja oikeudenmukaista. Avoimuudella, vuorovaikutuksella ja aktiivisella viestinnällä luodaan kestävä luottamus kaupungin viranhaltijajohdon, poliittisten päättäjien, henkilöstön ja kaupunkilaisten välille.
Posted 342 days ago
Tampereen kaupunki haluaa kannustaa vastuulliseen, turvalliseen ja ennakkoluulottomaan sosiaalisen median opetuskäyttöön. Näiltä sivuilta saat tukea palveluiden käyttöön ottoon.
Posted 342 days ago

Media

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: media

Opetustoimen TVT-strategiat

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: opetustoimi

KEMIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA
Posted 342 days ago
Tämä tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on laadittu Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kuntien yhteistyönä. Strategian tavoitteena on kehittää suunnitelmallisesti tieto-ja viestintätekniikan ja sähköisten oppimisympäristöjen opetuskäyttöä sekä innovatiivisia opetuskäytänteitä. Strategian avulla varmistetaan, että nykyajan kansalaistaitojen opetus ei ole riippuvainen yksittäisen rehtorin tai opettajan osaamisesta tai asenteesta.
Posted 342 days ago
PAIMION SIVISTYSPALVELUIDEN JA SAUVON KOULUPALVELUIDEN TVT-SUUNNITELMA VUOSILLE 2016–2020
Posted 342 days ago
KUUMA-kuntien tieto- ja viestintätekniikan kehittämishanke 2012 - 2016
Posted 342 days ago
Harjoittelukoulujen voimassa olevat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä yksiköiden yhteisen TVT-strategiaprosessin työvaiheet ja taustamateriaalit.
Posted 342 days ago
TAMPEREEN SEUDULLINEN ESI-­JA PERUSOPETUKSEN TVT-­SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-­2018
Posted 342 days ago

Oppilaitokset

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: oppilaitokset

Metropolia kannustaa henkilökuntaansa osallistumaan sosiaaliseen median verkostoihin ja keskusteluihin omalla persoonallisella tyylillä ja samalla vastuullisesti sekä ammattimaisesti.
Posted 342 days ago
Olet saapunut Salon seudun koulutuskuntayhtymän toiminnallisille SoMe-strategian sivuille. Sivusto on rakennettu opiskelijoiden ja valmentajien yhteiseksi SoMe-kotipesäksi, joka tarjoaa monipuolisesti vinkkejä ja tehtäviä, joiden avulla sosiaalinen media valjastetaan opetuksen ja oppimisen hyötykäyttöön.
Posted 342 days ago
Ohje HAMKin ja HAMIn työntekijöille sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja ammatilliseen verkostoitumiseen.
Posted 342 days ago
Tässä mikrokirjassa vaellamme tutkiskelemaan sosiaalisen median tarjoamia uusia mahdollisuuksia rekrytoinnissa. Formaatin tarjoaman rajallisen tilan takia eivät artikkelit johdata lukijaa loputtoman syvälle, vaan antavat omakohtaisten kokemusten sekä pohdintojen kautta mielenkiintoisen yleiskuvan eri työkalujen käyttötavoista.
Posted 342 days ago

Puolueet

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: puolueet

Urheiluseurat

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: urheiluseurat

Yritykset

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: yritykset

In the spring of 2005, IBMers used a wiki to create a set of guidelines for all IBMers who wanted to blog. These guidelines aimed to provide helpful, practical advice to protect both IBM bloggers and IBM. In 2008 and again in 2010 IBM turned to employees to re-examine our guidelines in light of ever-evolving technologies and online social tools to ensure they remain current to the needs of employees and the company. These efforts have broadened the scope of the existing guidelines to include all forms of social computing.
Posted 342 days ago

Muut aineistot ja linkit

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: muut

Käytännönohjeistusta tapahtumassa käytettävissä olevista some-kanavista ja niissä toimimisesta
Posted 342 days ago
Sananvapaus tarkoittaa, että jokaisella on oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoa, ajatuksia ja mielipiteitä kenenkään ennalta estämättä. Se tuo mukanaan vastuun sanotusta: sananvapautta voi käyttää myös väärin. Nämä säännöt on tarkoitettu jokaisen ohjenuoraksi oikeaan toimintaan sosiaalisessa mediassa.
Posted 342 days ago

Uutiset, artikkelit ja esitykset

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: artikkelit TAI uutiset TAI esitys

Viime talvena sain tilaisuuden osallistua konsulttina Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistuksen laatimiseen. Minun näkökulmastani kyse oli siitä, että pääsin vihdoin toteuttamaan asioita, joita olin miettinyt ja pyöritellyt sitä ennen vain teoriatasolla. Asiat tulevat konkretiaksi kuitenkin vasta käytännössä, joten olin enemmän kuin innoissani, kun minut pyydettiin mukaan.
Posted 342 days ago
Fazerillakin on huomattu Snapchatin toimivuus tuotelanseerauksissa. Niinpä Fazer päätti käyttää kanavaa uuden makeispussinsa, Ässä Somexin, esittelyyn.
Posted 342 days ago
Iisalmen kaupungin työntekijät eivät kohta saa enää Facebookkailla työajalla. Uusissa sosiaalisen median ohjeissa muistutetaan muutenkin vastuullisesta ja kaupungin edun mukaisesta sosiaalisen median käytöstä.
Posted 342 days ago
Sanan­vapaus kuu­luu kai­kille, mut­ta ­työ­nan­ta­jastaan ei voi sa­noa mi­tä ta­hansa. Rajan­veto nou­si esille Lasten­lin­nasta kerto­vassa Face­book-päi­vi­tyk­sessä.
Posted 342 days ago
Mikko Mattisen esitys
Posted 342 days ago

Englanninkielisiä ohjeita

Ohje: Lisää kirjanmerkki ja lisää label: english

In the spring of 2005, IBMers used a wiki to create a set of guidelines for all IBMers who wanted to blog. These guidelines aimed to provide helpful, practical advice to protect both IBM bloggers and IBM. In 2008 and again in 2010 IBM turned to employees to re-examine our guidelines in light of ever-evolving technologies and online social tools to ensure they remain current to the needs of employees and the company. These efforts have broadened the scope of the existing guidelines to include all forms of social computing.
Posted 342 days ago