Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Suomen eOppimiskeskus ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 16.3.2017 klo 12-13
Paikka: HUB13, Kaisaniemenkatu 13 A, Helsinki
Etäyhteys: https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/eoppimiskeskus

Ilmoittautuminen >>>

Ohjelma

 • 12.00-13.00 eOppimiskeskuksen vuosikokous
  • Yhdistyksen hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen heti vuosikokouksen jälkeen, noin klo 13.00.
 • 14.00-16.00 eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuus

Vuosikokouksen esityslista

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 6. esitetään tilintarkastajien kertomus
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 8. esitetään tiedoksi kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 9. vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksut päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten osalta
 10. esitetään tiedoksi kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio
 11. päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavista palkkioista
 12. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 13. valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja
 14. valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö
 15. valitaan muut mahdolliset luottamushenkilöt
 16. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa, tulee jäsenen ilmoittautua kokoukseen vähintään 2 vrk etukäteen.

Liitteet

Name Size Creator Creation Date Comment
   Drag files from your desktop onto your browser or select files by clicking "Browse"

Etsi

 

 

Labels
 • None