Label: secondlife

Content with label secondlife in Second Life opetuskäytössä (See content from all spaces)
Related Labels: kysely, avo

Page: Second Life -oppaita
Second Life perustaidot ‐opas Pikaopas: Miten mukaan ensimmäiseen Second Life ‐tilaisuuteen? Second Life perustaidot-opas Viewer 2 versiolle
Other labels:
Page: Second Life opetuskäytössä -kysely
Second Life opetuskäytössä -esimerkkejä suomalaisista oppilaitoksista Tulokset pohjautuvat kyselyyn, joka toteutettiin osana AVO-projektia kesäkuussa 2010. Kyselyn tavoitteena oli kerätä tietoa suomal…
Other labels:

Recent Labels