Label: navi

Content with label navi in Työelämän uudet oppimisympäristöt (See content from all spaces)
Related Labels: käyttäjille_ilmainen, muunneltavissa_oleva_sisältö, yhdelle, geneeriset_taidot, organisaatiokohtainen, sisältö", "kiinteä, suljettu, avoin, eritystaidot, kiinteä_sisältö, yleinen, käyttäjille_maksullinen, kaikille

Page: 1 Kirjallisuus
Kirjallisuus Aaltonen, Mika - Jensen, Rolf: Mr and Mrs Future ja 5 suurta kysymystä. Talentum 2012, 280 s. Ahmed, Pervaiz K. - Kok, Lim Kwang - Loh, Ann Y.E.: Learning through Knowledge Management. Bu…
Page: 2 Case-esimerkit
Case-esimerkit American Society for Training Manolo-kielikoulutus Verohallinnon verkkokoulutus Xeroxin Eureka ja työssäoppimisen dokumentti Sivukartta
Page: 3 Käytäntöyhteisöt
Käytäntöyhteisöt Facebook-yhteisöt A Ajatusleipomo -sivu 198 tykkääjää 1.2.2013 Ajatusleipomo on avoin kohtaamispaikka yrittäjille, kuluttajille ja eri alojen asiantuntijoille. Täällä voi yhdessä alus…
Other labels:
Page: 4 Metodit
Osallistavat työtavat TYYNE-hankkeen aikana Työmenetelmät Asiantuntijapaneeli 30.11.2012 Raportti ensimmäisestä Työelämä oppimisympäristönä eli TYYNE-hankkeen asiantuntijapaneelista 30.11.2012 https:/…
Page: 5 Linkkikirjasto
Linkkikirjasto Lisää linkki Sivukartta
Other labels:
Page: 6 Loppuraportti
TYYNE - Työelämä oppimisympäristönä  Loppuraportti Tiivistelmä   Tämä raportti käsittelee työelämän ja oppimisen moniulotteista suhdetta, mitä tuodaan esiin taustoittamalla nykyilmiöitä alan kirjallis…
Page: Työsuunnitelma
  Ari-Matti Auvinen Työelämä oppimisympäristönä -hankkeen tarkennettu työsuunnitelma Työelämä oppimisympäristönä on kuuden kuukauden mittainen Euroopan sosiaalirahaston erillisellä projektirahoituksel…