Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width65%

ITK 2013 10.-12.4.2013

Table of Contents
excludeSivukartta

Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen opetuksessa -workshop

10.4.2013 klo 10.00-17.00

http://www.itk.fi/2013/ohjelma/workshop/179

Lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR) on teknologia, joka yhdistää tietokoneen luomaa näkymää fyysisen maailman näkymään. Lisätty todellisuus tekee tuloaan älypuhelinten ja tablet-laitteiden myötä arkiympäristöömme. Se avaa kiinnostavia mahdollisuuksia myös opetukseen.

Workshopin tavoitteena on tutustuttaa osallistuja lisättyyn todellisuuteen ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin opetuksessa. Osallistujille näytetään konkreettisia toteutusesimerkkejä. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus kokeilla mobiilikäyttöisten sovellusten rakentamista lisätyn todellisuuden selaimiin. Workshop on tarkoitettu kaikille lisätyn todellisuuden opetuskäytöstä kiinnostuneille.

Niitä osallistujia, jotka haluavat kokeilla sovellusten toteuttamista käytännössä pyydetään tuomaan mukanaan oma tietokone ja älypuhelin tai tablet-laite (koulutuksen järjestäjä tarjoaa osallistujien käyttöön muutaman tablet-laitteen, mutta laitteita ei välttämättä riitä kaikille). Kokeiltavien sovellusten kanssa toimivia mobiililaitteita ovat iOS- ja Android-pohjaiset laitteet - ks. tarkemmat laitteistovaatimukset koulutuksessa kokeiltavien lisätyn todellisuuden selainten osalta:

https://www.layar.com/download/
http://www.junaio.com/download/
http://www.wikitude.com/tour/wikitude-world-browser/supported-devices
http://www.aurasma.com/what-is-it

Ohjelmistojen kokeilu vaatii lisäksi internet-yhteyden sekä tietokoneeseen että mobiililaitteeseen. Konferenssiosallistujille tarjotaan langaton verkko käyttöön konferenssin järjestäjän puolesta, mukaan voi ottaa myös oman nettitikun.

Workshop toteutetaan osana ESR-rahoitteista Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hanketta.

Oppikirja uusiksi -teemaseminaari

11.4.2013 klo 15.30-16.45

http://www.itk.fi/2013/ohjelma/teemaseminaari/258

"Minun oppikirja olisi virtuaalinen, joka olisi luettavissa monilla eri välineillä niin mobiilisti kuin myös tulostettavissa tarvittaessa paperilla. Lähiopetuksen pohjana se tarjoaisi välineet niin teorian kuin käytännön oppimiseen. Se venyisi lisäopetukseen aiheesta lisää haluavalle, mutta myös tukea hitaasti oppiville." Näin visioi unelmiensa oppikirjaa opettaja Sometu-verkoston keskustelussa.

Viimeisen vuoden aikana Suomessa on putkahdellut uusia oppikirjan tuottamistapoja: Facebookin kautta talkoistettu ja joukkorahoitettu (ainakin sitä yrittänyt) Senja opettaa sinulle ruotsia, viikonlopun aikana oppikkirjamaratonin tuotoksena talkoilla koottu matematiikan oppikirja, erilaisia täppärikirjoja.

Oppikirjabisnes on haasteellisessa tilanteessa. Oppijoiden ja opettajien omat kirjat ja avoin oppisisältöjen tuottaminen verkkoon saatetaan kokea uhkana. Sometu-verkosto haluaa haastaa ajattelemaan oppikirjat uusiksi ilman vastakkainasettelua kaupallisen ja käyttäjätuotannon välillä. Voisiko löytyä uusia innovatiivisia ratkaisuja vapaiden avointen ja kaupallisten oppikirjojen välimaastosta?

Suomeen ollaan lokalisoimassa referee-arvioinnin ja hyvän metadata- ja ops-kiinnistyssysteemin omaavaa Curriki-vertaisjulkaisemisen palvelua, joka tarjoaa kansainvälisesti huiman määrän oppisisältöjä. Helsingin yliopisto on sitoutunut Currikin maastouttamiseen Suomen oppiresurssikartalle. Suomen Curriki yhdysvaltalaisine perustajajoukkoinen on innolla mukana Sometu-verkoston Oppikirja uusiksi tapahtumassa.

Sometu-verkostossa on mukana huima joukko eri alojen osaajia. Emme ehdota tavallista teemaseminaaria, jossa viisaat kertovat, miten asiat tutkitusti ovat tai miten asioiden pitäisi olla. Haluamme osallistaa ITK-väen ottamaan konkreettisesti osaa, häkkäämään oppikirjan uusiksi moninaisin tavoin. Haluamme koota eri alojen osaajia yhteen, niin että mukana voisi olla tekstin, videon, sarjakuvien, QR-yms. koodien, lisätyn todellisuuden, infograafiikan jne. tuottajia, taittajia, graafikoita, juonen suunnittelijoita ja muita, vaikkapa oppikirjan nyplääjiä.

Tavoitteena on järjestää kokemuksellinen tilaisuus, jossa erilaisia oppikirjaunelmia toteutetaan teemapöydissä ja session jälkeen on Sometun ihmevekotin tuottanut useita innovatiivisia aihioita, jotka voivat olla suunnannäyttäjiä sille, mikä tulevaisuuden oppikirja voisi olla.

Toinen opettaja haaveili Sometu-verkoston keskustelussa: "Tulevaisuuden oppikirja voisi mielestäni mahdollistaa vuorovaikutuksen esim. muiden opiskelijoiden tai asiantuntijoiden kanssa. Se voisi sisältää myös simulaatioita tai pelillisiä toimintoja, joiden avulla voisit kokeilla miten joku sinun määrittelemäsi kemiallinen ilmiö tms. tapahtuisi."

Puheista tekoihin. Tulevaisuus on pelissä – oppikirjallakin. (Sometu-verkosto ja AVO-hanke, vähintään 2 tuntia.)

https://sites.google.com/site/oppikirjauusiksi/

Column
width35%
HTML
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAVOhanke&amp;width=292&amp;height=90&amp;colorscheme=light&amp;show_faces=false&amp;header=false&amp;stream=false&amp;show_border=false&amp;appId=197400650330657" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:292px; height:90px;" allowTransparency="true"></iframe>

Sivukartta

Page Tree