Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Suomen eOppimiskeskus ry on valtakunnallinen yhdistys, joka edistää verkko-opetuksen ja digitaalisten opetustoteutusten käyttöä, tutkimusta ja kehittämistyötä yrityksissä, oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.  SeOppi-wiki on yhdistyksen jäsenten, työryhmien ja yhteistyökumppanien yhteinen työympäristö.

Alueet

Spaces List

Create Space Button

Tagipilvi

Popular Labels
count30
styleheatmap

Viimeisimmät päivitykset

Recently Updated
spaces@all
max10
showProfilePictrue

Avoin virta -blogi

RSS Feed
max5
showTitlesOnlytrue
urlhttp://www.avoinvirta.fi/?feed=rss2
titleBarfalse

Twitter

HTML
<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/eOppimiskeskus" data-widget-id="349402896099590144">Twiittejä käyttäjältä @eOppimiskeskus</a>
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>

Facebook 

HTML
<iframe src="//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fseoppi&amp;width=500&amp;height=558&amp;show_faces=true&amp;colorscheme=light&amp;stream=true&amp;show_border=true&amp;header=false&amp;appId=197400650330657" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100%; height:558px;" allowTransparency="true"></iframe>

Tulevat tapahtumat

Google Calendar
firstDaymonday
urlshttps://www.google.com/calendar/icalfeeds/eoppimiskeskus%40gmail.com/public/basic.ics https://www.google.com/calendar/ical/jdvit5dbn9jdqh09mt06951a1o%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
modeagenda