Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Section
Column
width60%
Navigation Map
navi
wrapAfter6
cellHeight35
cellWidth120
Käytänneyhteisöt

Käytäntöyhteisöt

Facebook-yhteisöt

A

Ajatusleipomo -sivu 198 tykkääjää 1.2.2013

 • Ajatusleipomo on avoin kohtaamispaikka yrittäjille, kuluttajille ja eri alojen asiantuntijoille. Täällä voi yhdessä alustaa uusien palvelujen ideoita, nostattaa ajatuksiaan ja käydä keskustelua asiasta kuin asiasta. Taustayhteisöinä Ajatusleipomossa ovat Sitra, ProAgria sekä Maa- ja kotitalousnaiset sekä kaikki näiden organisaatioiden yhteistyöverkostot.

Aikuisopiskelijat -ryhmä 344 jäsentä 13.11.2012 / 353 jäsentä 1.2.2013

 •  Opiskeletko aikuisiällä? Tuntuuko joskus hankalalta sovittaa työ- ja/tai perhe-elämään opintojen kanssa yhteen? Haluaisitko jakaa ajatuksiasi muiden samanhenkisten elinikäisten opiskelijoiden kanssa? Liity Aikuisopiskelijat-ryhmään.Android-tabletit opetuksessa -ryhmä 165 jäsentä 1.2.2013
 • Android-tabletit opetuksessa

Art of Hosting Finland -sivu 108 tykkääjää 13.11.2012 / 124 tykkääjää 1.2.2013

 • Art of Hosting on globaali yhteisö, jonka jäsenet käyttävät osallistavia muutosprosesseja, menetelmiä ja työkaluja. Niiden avulla ryhmät ja tiimit voivat syventyä merkityksellisiin keskusteluihin, löytää tarkoituksenmukaista yhteistyötä sekä synnyttää yhteistä hyvää.

Avokadot-verkosto -ryhmä 135 jäsentä 1.2.2013

 • Avoin oppimisverkosto sosiaalisesta mediasta kiinnostuneille Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle. Poikkitieteellisen verkoston tavoitteena on koota ja yhdistää sosiaalisen median hyödyntämisestä kiinnostuneita yliopistolaisia yhteisten keskustelujen ja tapaamisten ääreen. Osallistuminen on vapaaehtoista ja toimintaa pyöritetään opiskelijalähtöisesti talkootyöllä. Hankkeelle on myönnetty HYY:n innovatiivisten oppimismuotojen tukea.

C

CMAD2013 -ryhmä 189 jäsentä 1.2.2013

 • Tämä ryhmä on luotu CMAD2013-tapahtuman järjestämistä varten. Community Manager Appreciation Day on vuosittain järjestettävä yhteisömanagereiden tapahtumapäivä. Tapahtuma järjestetään Tampereella maanantaina 28.1.2013.

E

Ennakointi -ryhmä 182 jäsentä 1.2.2013

 • Kaikille kristallipallosta ja sen tulkinnasta kiinnostuneille. Ennakointi ja tulevaisuudentutkimus, myös arvaukset ja ennustukset käyvät.

I

Innovaatiojuna -ryhmä 220 jäsentä 1.2.2013

 •  Ensimmäinen Innovaatiojuna järjestettiin keskiviikkona 13.1.2010. Menomatka: Helsinki - Oulu pendolino 41 kello 6:30 - 12:22 ja paluumatka: Oulu - Helsinki pendolino 61 kello 17:45 - 23:36. Osallistujia 50 henkilöä. 

iPad lasten kuntoutuksessa ja opetuksessa -ryhmä 581 jäsentä 1.2.2013

 • Kosketuksessa sen salaisuus!

J

Jaa jotain 11.3.2013 -ryhmä 165 jäsentä 1.2.2013

 • Jaa jotain on uusi kansallinen teemapäivä Open Education Weekin hengessä. Tavoite on yksinkertainen: mahdollisimman moni laittaa jotain oppisisältöä avoimesti saataville nettiin. Muoto on vapaa ja saa kierrättää sisältöjään. Tavoitteena on osoittaa proaktiivisesti ja esimerkillä vapaaehtoisuuden voima oppisisältöjen jakamisessa. Toimintaa koordinoi AVO2 -hanke. Mukaan toivotaan mahdollisimman montaa Suomessa toimivaa yhdistystä, järjestöä ja kansalaisliikettä.

K

KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) -sivu 50 tykkääjää 1.2.2013

 • KÄKÄTE-projektissa selvitetään, miten teknologia voisi nykyistä paremmin toimia ikäihmisten kotona asumisen, hyvän arjen ja vanhustyön tukena. Projekti toimii vuosina 2010-2014, ja sitä rahoittaa RAY.

M

Mobiili ammattilaisella -ryhmä 136 jäsentä 13.11.2012 / 142 jäsentä 1.2.2013

 • Tässä Open Päivityksen ryhmässä kootaan mobiilin opetusteknologian kokemuksia, case-vinkkejä sekä tietoa hyvistä sovelluksista, ohjelmista, laitteissa ja palveluista.

N

Nettifasilitointi -ryhmä 231 jäsentä 1.2.2013

 • Kuinka internetin avulla voisi auttaa järjestöissä, organissaatioissa, pienryhmissä ja verkostoissa ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa? Tässä ryhmässä voi harjoittaa kokeellista toimintaa. Aihetta työstää valtakunnallisesti vuoden 13 loppuun AVO-hankkeen Nettikansa-osahanke, rahoittaja Lapin ELY/ESR http://www.eoppimiskeskus.fi/avo/

Nettishamaanit -ryhmä 31 jäsentä 1.2.2013

 • Vaikka olemme liikkeellä pilke silmäkulmassa, olemme henkimaailman voimia muistuttavien asioiden äärellä. Ajasta, paikasta ja rajoista riippumaton toiminta on mahdollista näillä voimavälineillä!

O

Opeverkostot -ryhmä 216 jäsentä 13.11.2012 / 225 jäsentä 1.2.2013

Opi ulkona -ryhmä 407 jäsentä 13.11.2012 / 412 jäsentä 1.2.2013

 • Tavoitteena järjestää teematapahtuma syksyllä 2012. Oppiminen tapahtuu kaikkialla, toiminnallisesti aktiivisesti. Ennen opittiin ulkoa, nyt opitaan ulkona. AVO - ja Somy -hankkeen tuuppareina.

Oppijat -sivu 62 tykkääjää 13.11.2012 / 62 tykkääjää 1.2.2013

 • Oppimisen ilo ja vapaus kuuluu kaikille. Oppimisen etujärjestö on vapaa, rekisteröitymätön ja avoin. Keskustelemme, ideoimme, verkotumme ja tapaamme.

Oppimispelit ja virtuaaliset ympäristöt -ryhmä 237 jäsentä 1.2.2013

 • Tervetuloa OVI-hankkeen Facebook-ryhmään! OVI-lyhenne tulee sanoista Oppimispeleihin ja virtuaalimaailmoihin perustuvat ratkaisut tukemassa opetuksen laatua ja uudistumiskykyä. Kyseessä on opetushallituksen rahoittama hanke, jonka päätavoite on edistää virtuaalisten oppimisympäristöjen (erityisesti virtuaalimaailmojen) ja pelinomaisten oppimissovellusten pedagogisesti mielekästä opetuskäyttöä. Haluamme esitellä opettajille erityisesti matalan kynnyksen peli- ja virtuaaliympäristöratkaisuja, pieniä palasia, joita kuka tahansa opettaja uskaltaa kokeilla omassa arjessaan.

P

PIL-muuttuva opettajuus -ryhmä 111 jäsentä 1.2.2013

 • Tässä Partners In Learning kumppanuusohjelman ryhmässä pohdimme kuinka opettajuus ja kasvatus on muuttunut ja tulee muuttumaan. Kognitiivisia, yksilökeskeisiä taitoja painottavan, kilpailu- ja suorituskeskeisen oppimiskulttuurin rinnalle on nousemassa yhteisöllisyyttä, moniammatillisuutta sekä tunne- ja sosiaalisia taitoja painottava kulttuuri. Lisäämällä tähän tekniikan sekä sosiaalisen median sovellukset pystymme vastaamaan tulevaisuuden oppimisen haasteisiin.

Q

Qelluntai -sivu 99 tykkääjää 1.2.2013

 • Sometu-verkoston järjestämä kesätapahtumien jatkumo suomalaisilla sisävesillä ja someverkostoissa jo vuodesta 2010 lähtien.

R

Reititin - opinnoista työelämään -sivu 87 tykkääjää 15.11.2012 / 101 tykkääjää 1.2.2013

 • Reititin on Metropolian kulttuurialan hanke, jossa työelämä ja opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat saatetaan vaivattomaan vuoropuheluun toistensa kanssa. Uudenkaltainen yhteys luodaan sosiaalisen median keinoin hankkeen rakentamalla PROksi-alustalla. Uusi rekrytoinnin ja monisuuntaisen oppimisen kanava on avautunut!

S

SomeTime - Live Task Force -ryhmä 87 jäsentä 1.2.2013

 • SomeTime-tapahtumien sekä striimaus- ja av-kulttuurin ympärille muodostunut ryhmä, jossa saa hehkuttaa omia projekteja sekä kysyä ja jakaa vinkkejä. Nyt striimataan!

SomeTime2012 -ryhmä 423 tykkääjää 13.11.2012 / 426 tykkääjää 1.2.2013

 • Sequel of SomeTime2010, SomeTime2011 and SomeTime 2012 KISS events. Group for sharing info on social media and planning & organizing SomeTime events.

SomeTime2013 -ryhmä 310 tykkääjää 1.2.2013

 • SomeTime2013 lauantaina 18.5.

Sometu -sivu 1229 tykkääjää 13.11.2012 / 1253 tykkääjää 1.2.2013

 • Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkoston Facebook-sivu. Sosiaalinen media, oppiminen, kansalaistoiminta, avoimet ja luovat verkostot yritys- ja järjestömaailmassa. Tapahtumat ja keskustelut ovat Sometu-verkostossa (http://www.sometu.fi/).

T

Tablet-laitteet opetuksessa -ryhmä 1051 jäsentä 13.11.2012 / 1260 jäsentä 1.2.2013

 • Keskustelemme tablet-laiteiden tuomista mahdollisuuksista opetukseen. Jaetaan avoimesti toinen toistamme tukien. Pidetään keskustelu terveenä ja raikkaana. Emme ota virallista kantaa mikä laite on toista parempi. Kerromme kokemuksiamme juuri niistä laitteista ja sovelluksista, jotka koemme itsellemme tärkeiksi.

Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education -ryhmä 2804 jäsentä 13.11.2012 / 3100 jäsentä 1.2.2013

 • Linkkejä, ideoita ja keskustelua tieto-ja viestintätekniikan opetuskäytöstä Suomessa ja kansainvälisesti. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Keskustelua kaikilla opetuksen asteilla esiopetuksesta korkeakouluihin. Länkar, idéer och diskussion om IT i skolan och i undervisningen. Både i Finland och internationellt och på alla stadier. På finska, svenska eller engelska. Links, ideas and discussion about ICT in Education.In Finnish, in Swedish and in English including levels from preschool to university.

Tietokoneet yo-kirjoituksissa -ryhmä 471 jäsentä 1.2.2013

 • Tervehdys niille, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan tietokoneiden käytöstä ylioppilaskirjoituksissa. Tässä ryhmässä keskustellaan uusista ideoista ja mahdollisuuksista saada tietokoneet nopeammin yo-kirjoituksiin. Keskustelijoiksi toivotaan kannattajia ja vastustajia kaikista kirjoitusaineista sekä teknisen toteutuksen puolelta!

Työelämä -lista 37 tilaajaa 15.11.2012 / 37 tilaajaa 1.2.2013

 • Avoin tilattava lista, jolla voi seurata 43 työelämään liittyvän Facebook-sivun julkaisuja sekä avoimia työpaikkoja.

V

Varustamo - Nuorelta nuorelle -sivu 206 tykkääjää 15.11.2012 / 207 tykkääjää 1.2.2013

 • Varustamo-hankkeessa kehitetään Nuorelta nuorelle -vertaisohjauksen mallia, jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. Hankkeen kautta tarjotaan yksilöllistä vertaisohjausta nuorille sosiaalisen median välineillä koulutusta ja työelämää koskevissa asioissa sekä koulutetaan nuoria vertaisohjaajiksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret Pirkanmaan alueelta.

VAVE-projekti (Vahvaksi verkossa -projekti) -sivu 12 tykkääjää 1.2.2013

 • Vahvaksi verkossa -projektin tavoitteena on osaajaverkoston ja teknologian hyödyntäminen ikäihmisten ja asiantuntijoiden vuorovaikutuksessa.

Verkostoanalyysi -ryhmä 194 jäsentä 13.11.2012

 • Ryhmä on tarkoitettu kaikille sosiaalisesta verkostoanalyysista (SNA) kiinnostuneille suomen kielellä. Tavoitteena on muun muassa koulutus ja järjestää aineistonvaihtoa ja -jakamista sekä tapaamisia IRL ja Skypessä. Esimerkiksi Sosiologiapäivillä on käsitelty aihetta viime vuosina.

Viisautta wikikirjan tuotantoon -ryhmä 18 jäsentä 1.2.2013

 • Viisautta-wikikirjasarjan tuotantoryhmien tueksi ja kommunikaatiokanavaksi perustettu ryhmä. Syksyllä 2012 aloitettiin tuottamaan Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen -wikikirjaa, joka valmistuu keväällä 2013.

Y

Ystäväyrittäjät -sivu 1793 tykkääjää 13.11.2012 / 1825 tykkääjää 1.2.2013

 • Verkostoitumispaikka yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille.

Ning-yhteisöt

eDelfoi - Tulevaisuudentutkimuksen metodiyhteisö kehittäjille ja tutkijoille 562 jäsentä 13.11.2012 / 581 jäsentä 1.2.2013

Ilmiöpohjainen oppiminen ja opetus 635 jäsentä 13.11.2012 / 667 jäsentä 1.2.2013

Mediapaja 309 jäsentä 13.11.2012 / 312 jäsentä 1.2.2013

Sometu - Sosiaalinen media oppimisen tukena 4626 jäsentä 13.11.2012 / 4704 jäsentä 1.2.2013

Vinkkiverkko 933 jäsentä 13.11.2012 / 943 jäsentä 1.2.2013

Column
width5%
 
Column
width35%

Sivukartta

Page Tree