Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Bookmark
htmlbodytrue
urlhttp://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/sosiaalinen-media-testaa-tyontekijan-uskollisuutta-9872/
Sanan­vapaus kuu­luu kai­kille, mut­ta ­työ­nan­ta­jastaan ei voi sa­noa mi­tä ta­hansa. Rajan­veto nou­si esille Lasten­lin­nasta kerto­vassa Face­book-päi­vi­tyk­sessä.