Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Bookmark
htmlbodytrue
urlhttps://www.slideshare.net/LempaalanYrittajat/lempaalan-yrittajien-somestrategia
Lempäälän Yrittäjien sosiaalisen median strategia ja sosiaalisen median ohjeet 2017-2018: 1. Johdanto 2. Hyödyt ja mahdollisuudet 3. Tavoitteet ja kohderyhmät 4. Käytössä olevat somepalvelut ja niissä toimintatavat 5. Ylläpitäjät ja roolit 6. Toiminnan onnistumisen seuranta, seurannan tuloksiin reagointi ja toiminnan kehittäminen 7. Someohjeet yhdistyksen jäsenille ja edustajille