Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sosiaalisen median palvelut kuten blogit, wikit, Twitter, YouTube jne. julkaisevat RSS-syötteitä. RSS (Really Simply Syndication, Rich Site Syndication, RDF Site Summary) on uutissyötteen tekninen nimi. Lisäämällä syötteitä syötteenlukijaan (esim. Google Reader, Bloglines), voi seurata yhdestä paikasta kaikkia itseä kiinnostavia sivustoja, jotka syötettä julkaisevat. Katso alla oleva video, jossa asia on selitetty englanniksi.

Syötteitä voidaan myös käyttää apuna palveluiden, kuten Twitter, sisällön tuotannossa: automatisoidaan esim. uusista blogikirjoituksista tiedottaminen. Sosiaalinenmedia.org Sosiaalinen media -wiki julkaisee myös syötettä, mutta jos olet Twitter-käyttäjä, seuraa sivustoa Twitterissä .

...