Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rekrytoinnissa verkostoituminen ja suhteet ovat aina olleet tärkeitä, sosiaalinen media vain tekee niistä paljon näkyvämmät. Somea käytetään jo paljon rekrytoinnin apuna, esim. LinkedIn on mitä oivallisin kanava sekä pitää yllä omaa cv:tä ja suosituksia, hankkia mainetta osallistumalla ammatillisiin keskusteluihin ja työnantajille rakentaa omaa yrityskuvaa sekä ilmoitella avoimista työpaikoista.

Aiheeseen liittyviä sivuja

...

Content by Label
spacessomeorg
showLabelsfalse
labelsrekrytointi
showSpacefalse

Muita linkkejä:

#duunit -Twitter-kanava: http://twitter.com/#!/search/%23duunit|http://twitter.com/#!/search/%23duunit - lisää työpaikkailmoitusta koskevaan twiittiisi sana #duunit, jolloin se päätyy samaan kanavaan muiden ilmoitusten  ilmoitusten kanssa

Some - rekrytointi ja yrityskuva Esimerkkejä siitä, miten yritykset käyttävät somea (Facebook, Twitter ja LinkedIn) rekrytointiin

...