Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Info
titleAjankohtaista

Työpajasta taitoa tekijänoikeuksiin -koulutukset (2016-20172018)

Open Education Week: Jaa jotain -webinaarisarja 27.-31.3.2017

 

Koulujen tekijänoikeudet kuntoon - KOTEK 5

Tarvitsetko neuvoja tekijänoikeusasioissa? Pitäisikö koulusi ohjeet verkkojulkaisemisesta päivittää? Tarvitsevatko koulusi opettajat koulutusta avoimista verkkosisällöistä?

Vuosina 2016-2017 2018 KOTEK-hanke sisältää viisi toimintamuotoa:

Hankkeessa

 • järjestetään työpajoja opettajien arjen tekijänoikeuskysymysten ratkaisemiseksi,

 • tuotetaan työkirja koulumaailman tekijänoikeuscaseistä,

 • kootaan aineistot avoimeksi verkkokurssiksi,

 • selvitetään opettajien osaamisen nykytilaa tekijänoikeusasioissa.

 • osallistutaan Open Education Weekiin järjestämiseen.

1: Työpajasta taitoa tekijänoikeuksiin -koulutukset

Työpajassa ratkotaan osallistujien tekijänoikeuspulmia alan asiantuntijan kanssa. Osallistujat laativat opetusaineiston tekijänoikeusopetuksensa tueksi. Rohkaisemme aineistojen avoimeen julkaisuun, jolloin niistä hyötyvät kaikki opettajat Suomessa. Asiantuntijat tarkastavat tuotetut aineistot. Budjetissa on varaus juristipalvelun käytölle, mikäli esiin tulee lakimiehen selvitystä vaativia pulmia. Työpajat ovat osallistujille maksuttomia.

Pajapäivän alustava rakenne

 • Ennakkotehtävä: omat tekijänoikeuspulmat

 • Johdanto pajapäivään, monilukutaitoon ja tekijänoikeuksiin

 • Kysely ja keskustelu tekijänoikeuksien vaikutuksista opetukseen

 • Asiantuntijan kanssa casejen purku

 • Oppimateriaalin tuottaminen asiantuntijan tuella

Lisätietoja koulutuksesta

2: Koulumaailman tekijänoikeuscaset työkirjaksi

Työpajoissa esitetyt oppilaitosten tekijänoikeuscaset ja niiden ratkaisut tuotetaan uudeksi työkirjaksi.

3: Tekijänoikeus-koulutusaineistot verkkokurssiksi

Koulutuksissa käytetään aiemmissa KOTEK-hankkeissa tuotettuja aineistoja, joita parannetaan ja julkaistaan verkkokurssimuodossa hankkeen lopussa.

4: Selvitys opettajien tekijänoikeusosaaminen

Selvitysraportti kokoaa opettajien näkemykset tilanteista, joissa nykyiset tekijänoikeusrajoitukset ja luvat haittaavat mielekästä opetustoimintaa. Raportti perustuu osallistujille tehtävään kyselyyn sekä pajapäivien keskusteluihin. Raporttia voidaan hyödyntää tekijänoikeuslakia tai opetuksen kopiointilupien ehtoja kehitettäessä.

5: Open Education Week 27.-31.3.2017 

Open Education Week on kansainvälinen, vuosittainen teemaviikko. Hanke toteuttaa viikolle webinaarisarjan, jossa eri alojen asiantuntijat kertovat avoimesta opetuksesta ja tekijänoikeuksista. Viikko käynnistyy Jaa Jotain -päivänä, jolloin kannustamme ja ohjeistamme opettajia jakamaan tuottamiaan sisältöjä avoimena oppimateriaalina.

Aikaisemmat KOTEK-webinaarit

2015 KOTEK-hanke järjesti 5 julkista webinaaria avoimista oppisiällöistä.

2011 Opettajan tekijänoikeusopas -webinaarit, joissa Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen tiivistävät koko tekijänoikeusoppaan sisällön puolen tunnin palasiin.

Historiaa

Suomen eOppimiskeskuksen KOTEK-hanke on tarjonnut julkisia webinaareja sekä räätälöityjä koulutuksia oppilaitoksille vuosina 2011-2015.

Taustaa

KOTEK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen hallinnoima hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa.

Search Box

Koulujen tekijänoikeudet kuntoon

Children Display
pageKoulujen tekijänoikeudet kuntoon
alltrue

Hankkeen viralliset verkko-osoitteet

Iframe
allowTransparencytrue
frameborder0
styleborder:none; overflow:hidden; width:292px; height:587px;
scrollingno
srchttp://www.facebook.com/plugins/likebox.php?id=146627042025021&width=292&connections=10&stream=true&header=true&height=587