Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Some-kouluttajia on kerätty tähän Sometun listaan. eOppimiskeskuksella taas on mm. toimialoittain jaoteltu listaus yrityksistä  . Mutta kentältä kuului tarve vielä uudelle, käyttäjäystävälliselle listaustavalle, jossa keskityttäisiin eri työvälineisiin. Joten sosiaalinenmedia.org Sosiaalinen media -wiki yrittää vastata tähän tarpeeseen. :)

Anna kommentteihin palautetta siitä, miten tämä tieto parhaite parhaiten järjesteltäisiin ja auta tuottamaan tänne sisältöä. :)

Suurin osa some-kouluttajista osaa tarpeen tullen kouluttaa melkein minkä vain työkalun perusteet. Tähän listalle otetaan koulutuksia, jotka on jo tuotteistettu.

Table of Contents

Työkalu

  • Linkki tuotteistettuun työkalukoulutukseen, kohderyhmä, tavoite, sisältö, kesto, kouluttajan oma kokemus työkalusta, referenssit. 

...