Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section
Column
width30%
HTML
<div style="width:477px" id="__ss_12679211"> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12679211" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">documents</a> from <a href="http://www.slideshare.net/eOppimiskeskus" target="_blank">eOppimiskeskus</a> </div> </div>
Column
width55%70%

AVO:n laineet liplattavat -raportti kertoo tuloksia hankkeen vaikuttavuudesta. Tutkimuksen kohteena olivat sekä hanketoimijoiden että kohderyhmien, kuten koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneiden, näkemykset ja kokemukset siitä, miten AVO on saanut aikaan muutosta toimintatavoissa ja erilaisten välineiden käytössä. Palautteiden keruu ja hankkeen arviointi oli jatkuvaa ja siihen liittyi myös toimijoiden itsearviointi IKKU-mallilla.

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hanke toteutettiin vuosina 2008–2011 2008--2011 valtakunnallisessa Manner-Suomen ESR-kehittämisohjelman toimintalinjassa 3: Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Rahoittajana on toiminut Lapin ELY-keskus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry ja mukana oli kaikkiaan 11 organisaatiota.

AVO:n laineet liplattavat - Avoimuutta näkyvissä, vaikuttavuustutkimus - AVO-hankkeen raportteja 3/2012

Column
width15%

Hankeraportit

Children Display
pageHankeraportit
alltrue