Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä on ohjemateriaali yleisimpien lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) selainsovellusten käyttöön, jota kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi päivittää. Ohjemateriaali on syntynyt Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen aikana vuosina 2012-2014 osana Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) osahankkeen toimintaa. Materiaalin alkuperäisversion on tuottanut Joanna Kalalahti (Tampereen yliopisto, informaatiotieteiden yksikkö).

Materiaalin alussa esitellään lyhyesti mitä lisätty todellisuus on, ja minkälaisia helppokäyttöisiä, ei teknistä osaamista vaativia tuotantomahdollisuuksia lisätyn todellisuuden sovelluksiin löytyy. Lisäksi lukijalle annetaan perustiedot siitä, mitä lisätyn todellisuuden selaimet ovat ja niiden kannalta keskeisiä käsitteitä.

Seuraavissa luvuissa esitellään sisältöjen tuottamista lisätyn todellisuuden selaimiin, Wikitudeen, Layariin ja Aurasmaan.

Sisällysluettelo:

Hae materiaalista:

Recently Updated

Write a comment…