Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sanan­vapaus kuu­luu kai­kille, mut­ta ­työ­nan­ta­jastaan ei voi sa­noa mi­tä ta­hansa. Rajan­veto nou­si esille Lasten­lin­nasta kerto­vassa Face­book-päi­vi­tyk­sessä.
Posted 342 days ago in Sosiaalinen media by Kaisa Honkonen